aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. UM Kamienna Góra

Upamiętnimy 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Ogłoszenie - lokal użytkowy Al. Wojska Polskiego - III przetarg

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 140,43 m2, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Aleja Wojska Polskiego 7.

fot. UM Kamienna Góra

Burmistrz Janusz Chodasewicz podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku byłej szkoły przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze. Po modernizacji budynku powstanie tam miejski żłobek, przedszkole oraz Dom Dziennego Pobytu dla kamiennogórskich seniorów.

pupPowiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zaprasza przedsiębiorców i  osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym Urzędzie do skorzystania z możliwości aktywizacji zawodowej.

Aktualnie Urząd przyjmuje wnioski o:

  • organizację stażu dla osób bezrobotnych,
  • zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych,
  • zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia w ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzenia,
  • zatrudnienie na stanowisku utworzonym w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy,
  • skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób bezrobotnych, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje,
  • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków znajdują się na stronie internetowej www.pupkamiennagora.pl

Wszelkie informacje można uzyskać również w siedzibie Urzędu I piętro, Centrum Aktywizacji Zawodowej, telefonicznie pod numerem telefonu   64 50 176, 64 50 177, 64 50 169.

fot. UM Kamienna Góra

Mieszkańcy Kamiennej Góry w wieku 65+ po raz kolejny otrzymają od urzędu miasta karnety „Herbatka dla seniora”.

fot. UM Kamienna Góra

W sobotę, 24 lipca zapraszamy na "Piana Party" nad kamiennogórskim "Zalewem". Szalona zabawa w tysiącach litrów piany odbędzie się w rytmach gorących hitów. Za konsoletą GRA TO DOBRZE - DJ AD!K.

OGŁOSZENIE – działka Kochanów – III przetarg

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż   nieruchomości gruntowej niezabudowanej z gminnego zasobu nieruchomości :

OGŁOSZENIE – działki Leszczyniec – III przetarg

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż dwóch  nieruchomości gruntowych niezabudowanych z gminnego zasobu nieruchomości :

OGŁOSZENIE – działki Przedwojów – III przetarg

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż dziesięciu  nieruchomości gruntowych niezabudowanych z gminnego zasobu nieruchomości :

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 14 lipca 2021 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA

ds21