aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Ogłoszenie - przetarg lokal mieszkalny nr 4 ul. L. Waryńskiego 1

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 17,02 m2, położonego w Kamiennej Górze przy ul. L. Waryńskiego 1.  

Kamienna GóraXLIV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 29 września 2021 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta, z następującym porządkiem obrad:

fot. UM Kamienna Góra

Burmistrz miasta Kamienna Góra informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektu lokalizacji na terenie Kamiennej Góry linii kolejowej dużych prędkości w ramach budowy linii kolejowej Żarów - Świdnica-Wałbrzych - granica państwa.

fot. UM Kamienna Góra

Budowa ścieżki prowadzącej z ul. Księcia Bolka I do Ośrodka Wypoczynku Świątecznego „Zalew” dobiega końca. Wykonawca musi jeszcze zamontować balustrady z poręczami przy schodach.

fot. UM Kamienna Góra

Spotkanie z dietetykiem odbędzie się 25 września w sali witrażowej ratusza o godzinie 14:30. Ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy o wcześniejsze zapisy pod numerami tel. 75 64 55 126 lub 75 64 55 127.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 15 września 2021 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

sanikomWe wtorek (14 września) od godziny 7:30 do godzin 10:00 z powodu prac modernizacyjnych sieci wodociągowej będą występować przerwy w dostawie wody w Lubawce w rejonie rynku. 

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Kamienna GóraZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Gmina Wałbrzych pełniąca rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW (Schemat A: Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) (Konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) Nr naboru RPDS.01.05.02-IP.03-02-426/21

 spacer

Co łączy Chełmsko Śląskie z wrocławskim ratuszem? Jaką tajemnicę skrywa herb Chełmska Śląskiego? Jak miejscowość wyglądała kilka wieków temu? Gdzie w tym miasteczku można szukać elementów architektury włoskiej? Czym była kolej kiełbaskowa?

Lubawka Sanikom woda  ścieki, taryfa

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA

ds21