aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. UM Kamienna Góra

Ponad 40 tysięcy złotych przeznaczyło miasto Kamienna Góra na realizację drugiej edycji programu „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra”.

Kamienna GóraLII Sesja Rady Miasta odbędzie się 30 marca 2022 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta, z następującym porządkiem obrad:

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 22 marca 2022 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,najmu oraz użyczenia, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra nr KROŚ.6845.1.1.2022. Szczegółowe informacje pod nr 75 610 62 78.

gmina Kamienna GóraOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 21 MARCA 2022 R.
Wójt Gminy Kamienna Góra informuje, że w dniu 7 marca 2022 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2022, którego celem jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju, a także likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

sanikomW związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej, jutro (środa, 23 marca) w godzinach 8-10 mogą występować przerwy w dostawie wody w Błażejowie i Chełmsku Śląskim.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

fot. UM Kamienna Góra

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamiennej Górze wzbogaciła się o nowoczesną pracownię biologiczno-przyrodniczą. Mikroskopy, lunety i inne urządzenia naukowe zostały zakupione dzięki dotacji z programu MEN „Laboratoria Przyszłości”, którym uczestniczy miasto Kamienna Góra.

sanikomDzisiaj (środa, 16 marca)  od godziny 16 do godzin wieczornych z powodu awarii sieci będą występować przerwy w dostawie wody przy ul. Wojska Polskiego 15, 17, 19 w Lubawce. 

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Kamienna GóraBurmistrz Miasta Kamienna Góra, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 17, położonego w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ul. Piotra Ściegiennego 22. Przetarg wyznaczony był na dzień 26 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

 

14 um lubawka

Gmina Lubawka w partnerstwie z WFOŚIGW we Wrocławiu organizuje spotkania informacyjne, dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych w ramach programu "Czyste Powietrze" na pokrycie kosztów wymiany starych nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz na termomodernizację budynków.

Kamienna Góra - lokal mieszkalny - ul. Fabryczna 7 - I przetarg

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 22,75 m2, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Fabrycznej 7.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA