aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

OGŁOSZENIE – lokal mieszkalny – Leszczyniec – I przetarg

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości lokalowej z gminnego zasobu nieruchomości :

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 01 grudnia 2021 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

Kamienna GóraModernizowana sala gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze nabiera ostatecznego kształtu. Obiekt ma być gotowy na przyjęcie uczniów jeszcze w tym roku.

lubawka

Gmina Lubawka otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki na  realizację współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu projektu pn. „Likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na terenie Gminy Lubawka- Edycja 4”, obejmującego wymianę przez mieszkańców nieekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 26 listopada 2021 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,najmu oraz użyczenia, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra nr KROŚ.6845.1.7.2021. Szczegółowe informacje pod nr 75 610 62 78.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 25 listopada 2021 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.
Treść opublikowanych wykazów dostępna jest na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra: www.gminakamiennagora.pl, zakładka Samorząd<Nieruchomości<Nieruchomości na sprzedaż.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 25 listopada 2021 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,najmu oraz użyczenia, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra nr KROŚ.6845.1.6.2021. Szczegółowe informacje pod nr 75 610 62 78.

fot. umkg

Równo trzy lata temu, 23 listopada objąłem zaszczytną funkcję burmistrza Kamiennej Góry. To dobry moment do dokonania pewnych podsumowań i oceny – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.

Kamienna GóraXLVII Sesja Rady Miasta odbędzie się 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta, z następującym porządkiem obrad:

 umkg autobus

Od 1 grudnia 2021 r. wejdą w życie zmiany w rozkładzie jazdy kamiennogórskiej komunikacji miejskiej.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA