aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

lubawka Informujemy, że przesłana dokumentacja, niezbędna do podpisania umowy o powierzenie grantu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina", została poprawnie zweryfikowana. W związku z powyższym Gmin Lubawka podpisała umowę na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" i otrzymała dofinansowanie w formie grantu w wysokości 322 770,00 zł na realizację zadania dot. wsparcia rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie będzie można wykorzystać na zadania związane z:

  • cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej,

  • edukacją cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji oraz

  • analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Gmina Lubawka przeznaczy środki na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa systemu na jakim pracuje Urząd Miasta Lubawka, inwentaryzacji i szeregu działań związanych z wymianą okablowania internetowego wraz z przyłączami dla Urzędu. Ponadto zostanie zakupiony sprzęt informatyczny w postaci stacji roboczych, laptopów, tabletów, urządzeń sieciowych, kiosku multimedialnego oraz serwera plików oraz kopii zapasowych QNAP.

REKLAMA