Drukuj

Kamienna GóraBurmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 29,85 m2, położonego w Kamiennej Górze, ul. L. Waryńskiego 10.  

Przetarg odbędzie się 28 października 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.  

Cena lokalu użytkowego z 6% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 53 000,00 zł brutto.  

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 5 300,00 zł do dnia 21 października 2021 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP S.A. Oddz. Kamienna Góra.   W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.  

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2021