Drukuj

Kamienna GóraXLIV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 29 września 2021 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Informacja Prezesa Zarządu Spółki Sanikom na temat bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej spółki.
5. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy rady między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Gminy Miejskiej Kamienna Góra do Euroregionu Nysa.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia spółki za 100% udziałem gminy pod nazwą Spółka Mieszkaniowa – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kamiennej Górze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. Nr 238/2, obr.6).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 225/8, obr.7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do opracowania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy J. Słowackiego i Nowej w Kamiennej Górze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Starego miasta w rejonie ul. S. Żeromskiego i Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamiennej Górze.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2021 rok.

15. Interpelacje i zapytania.
16. Wnioski.

17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie sesji.