aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

lubawka Dnia 27 sierpnia 2021 r. Gmina Lubawka podpisała umowę z firmą DROWAY Inżynieria Drogowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla planowanej przebudowy drogi na ul. Świerkowej i Brzozowej w Lubawce w ramach zadania inwestycyjnego pn.:" Przebudowa drogi ul. Brzozowej i Świerkowej w Lubawce" zawierająca w szczególności:


- projekt przebudowy drogi na ul. Świerkowej i Brzozowej w Lubawce,
- projekt oświetlenia drogowego,
- projekt stałej organizacji ruchu,
- projekt kanalizacji deszczowej,
- projekt sieci wodno-kanalizacyjnej.

REKLAMA