aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

W dniu 27 sierpnia / piątek / 2021 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XXXI sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 7. Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
 8. Działalność organizacji pozarządowych z terenu gminy Marciszów.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • ustalenia średniej ceny jednostek paliwa dla gminy Marciszów na rok szkolny 2021/2022,
  • zmiany uchwały Nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 28.05.2021 r. dotyczącej udzielenia dotacji Sudeckiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,
  • zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  • zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w obradach.

Z poważaniem
Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

REKLAMA

ds21