Drukuj

lubawkaGmina Lubawka organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych, tzw. wystawkę.


Zbierane są wyłącznie:
- Meble (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe, w tym armatura sanitarna,
- Wykładziny, dywany.

Nie będą odbierane odpady niebezpieczne (farby, chemikalia, zużyte opony), które należy dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –PSZOK w Lubawce przy ul. Zielonej 30.

Odbiór odpadów będzie prowadzony w dniu 24 kwietnia 2021 roku (sobota) od godziny 6:00 do 14:00.

Odpady należy złożyć do kontenera ustawionego w wyznaczonych miejscach umożliwiając ich sprawny załadunek.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

Na co dzień tego typu odpady można bezpłatnie przekazywać do PSZOK w Lubawce przy ulicy Zielonej 30.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 

24 kwietnia  2021

Lubawka

Kontener ustawiony  przy parkingu przy Ośrodku Pomocy Społecznej

Kontener ustawiony przy Ul. Sudeckiej

Chełmsko Śląskie

Kontener ustawiony będzie przy  ul. Polnej

 

Kontener ustawiony będzie przy  ul. Starorynkowej

 

Burmistrz Miasta Lubawka
/-/ Ewa Kocemba