Drukuj

fot. via PTSM-JRW dniu 15 września 2016 roku uczniowie klasy II e oraz II f ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowo-pieszej zwiedzając jedne z najciekawszych przyrodniczo i krajoznawczo miejsc naszego powiatu. Mali kamiennogórzanie wzięli udział w cyklu wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych „Poznajemy Zabytki i Obiekty Przyrodnicze naszego regionu” organizowanym dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.



Po przyjeździe na parking obok rezerwatu przyrody „Głazy Krasnoludków” uczestnicy wycieczki doszli do bardzo dobrze zagospodarowanego miejsca odpoczynku. Po wypoczynku, przeznaczonym na konsumpcję drugiego śniadania żwawo wyruszyli na zwiedzenie malowniczych Skałek Gorzeszowskich zbudowanych z piaskowca ciosowego. Już na polanie zobaczyli tablicę informującą o rezerwacie przyrody – na czerwonym tle widniał biały napis „Rezerwat przyrody Głazy Krasnoludków”  wraz z wizerunkiem orła godła Polski. Wędrując żółtym szlakiem turystycznym podziwiali ciąg piaskowcowych skałek o różnorodnych i malowniczych kształtach w postaci baszt, maczug, wież, ambon oraz grzybów, które w 1970 r. zostały objęte ochroną prawną jako geologiczno-krajobrazowy REZERWAT PRZYRODY „GŁAZY KRASNOLUDKÓW”, który został utworzony dla ochrony form skalnych oraz rzadkich gatunków roślin chronionych. Na obszarze 9,04 ha wędrując wąskimi przejściami i małymi labiryntami można zobaczyć unikalne formy wietrzenia piaskowca ciosowego. Najwyższe ze skałek, które położone są na długości 1,1 km, sięgają 17 m. wysokości i mali wędrowcy mogli poczuć się przy nich jak krasnale. Zwiedzając rezerwat poznawali także podstawowe zasady znakowania szlaków turystycznych, które malowane są w pięciu kolorach. W trakcie przyrodniczego spaceru z dużym zaangażowaniem wyszukiwali malowane na drzewach znaki turystyczne. Ponadto zauważyli poobgryzane przez wiewiórki liczne szyszki leżące na trasie ich wędrówki. Pod koniec swojego przyrodniczego spaceru przez Skałki Gorzeszowskie poznawali warstwową budowę lasu (ściółka, runo leśne, podszyt oraz wysokie drzewa), którą omówiły z nimi nauczycielki.

Na zakończenie pierwszego spotkania z osobliwościami przyrodniczymi Ziemi Kamiennogórskiej młodzi kamiennogórzanie dojechali do Gorzeszowa, gdzie na łące obok głównej drogi przykuwa wzrok charakterystyczna, 7,5-metrowa, skałka piaskowcowa zwana „DIABELSKĄ MACZUGĄ”. Skałka objęta została ochroną prawną jako POMNIK PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ. Na ścianie skałki w setną rocznicę Bitwy Narodów pod Lipskiem wykuto daty „1813-1913”. Po wyjściu z autokaru mali adepci turystyki wysłuchali legendę z nią związaną oraz zrobili sobie ostatnie podczas wycieczki pamiątkowe zdjęcia.

fot. via PTSM-JR

Pełni niezapomnianych wrażeń po bardzo udanej wycieczce powrócili autokarem do Kamiennej Góry.

W trakcie 4-godzinnej wycieczki na „Głazy Krasnoludków” wszyscy mali uczestnicy przyrodniczej wyprawy wypełnili jedną z norm na odznakę „TROPICIEL PRZYRODY” w stopniu brązowym, ustanowioną przez Zarząd Główny PTTK w 2014 roku.

Opiekę nad młodymi uczestnikami wycieczki sprawowały:Małgorzata Pawlikowska oraz Katarzyna Grzelak – wychowawczynie klas, a wycieczkę poprowadził Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK oraz Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.