aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 29 września 2022 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II b ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się na wycieczkę krajoznawczo-przyrodniczą do Miszkowic nad  Bobrem. Uczestnicy wycieczki krajoznawczej aktywnie kontynuowali swoje uczestnictwo w  „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kamienna Góra” organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

PTSM-JR, MB

W dniu 9 września 2022 roku uczniowie klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w swojej pierwszej pieszej wycieczce przyrodniczej w ramach „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 27 września 2022 roku uczniowie dwóch klas I c oraz I d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się do Wioski Indiańskiej w Janiszowie. Biorąc udział w bardzo interesującym spotkania z kulturą Indian aktywnie włączyli się do „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra” organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

ptsm W dniu 24 czerwca 2022 roku wybrzmiał w szkołach „ostatni dzwonek”, który zakończył również Szkolny Rok Turystyczny 2021/2022. Miniony Szkolny Rok Turystyczny zainaugurowali 2 września 2021 r. uczniowie klasy VII a z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce, który został zakończony 23 czerwca 2022 r. przez uczniów klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. W tym czasie zostało przeprowadzonych 140 różnorodnych działań turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego, w których wzięło udział 4.005 uczestników, w tym 3.464 uczniów, 311 ich opiekunów z sześciu szkół podstawowych naszego powiatu, 149 edukatorów z odwiedzanych placówek edukacyjnych i muzealnych, a także 81-krotnie  przodownicy TG, Instruktor Ochrony Przyrody i  Krajoznawstwa Regionu PTTK.   

fot. PTSM-JR

W dniu 26 września 2022 roku uczniowie dwóch klas I a oraz I b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się do Wioski Indiańskiej w Janiszowie. Uczestnicy pierwszego spotkania z kulturą Indian aktywnie włączyli się do „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra” organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 23 czerwca 2022 roku uczniowie klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, uczestniczyli w ostatniej, w roku szkolnym 2021/2022, pieszej wycieczce przyrodniczej w ramach „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR, ACh

W dniu 15 września 2022 roku uczniowie klasy I d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w swojej pierwszej pieszej wycieczce przyrodniczej w ramach „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 22 czerwca 2022 roku uczniowie dwóch klas IV a oraz IV d, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, wybrali się na wycieczkę przyrodniczą do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie aktywnie włączając się do tegorocznego „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry” organizowanego dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 13 września 2022 roku uczniowie klasy II b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w pieszej wycieczce przyrodniczej włączając się do tegorocznego „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 21 czerwca 2022 roku uczniowie dwóch  klas II b, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, oraz III b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, uczestniczyli w ciekawej wycieczce edukacyjno-przyrodniczej do ZOO w Lubinie. Kamiennogórscy młodzi przyrodnicy aktywnie włączyli się do „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

REKLAMA