Drukuj

PTSM Kamienna GóraW dniu 20 grudnia 2018 roku zostały przeprowadzone ostatnie działania turystyczno-krajoznawcze organizowane przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych W Kamiennej Górze dla młodzieży szkolnej z Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz Powiatu Kamiennogórskiego przy wsparciu finansowym w/w jednostek samorządu terytorialnego.

 

W trakcie mijającego roku były organizowane na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej różnorodne działania turystyczno-krajoznawcze i przyrodnicze realizowane w ramach trzech zadań publicznych z zakresu Profilaktyki oraz Turystyki przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra i Turystyki i Krajoznawstwa przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego. Ogółem Zarząd Oddziału PTSM pozyskał 18.200,00zł, w tym z Gminy Miejskiej Kamienna Góra 15.000,00zł i Powiatu Kamiennogórskiego 3.200,00zł. W ramach podpisanych umów na ogólną kwotę 76.750,00zł (w tym wsparcie finansowe, wpisowe od uczestników, środki własne Oddziału PTSM i wkład osobowy ? wolontariat) zaplanowano udział 3.496 młodych uczestników, ich opiekunów i edukatorów.

W trakcie realizacji w/w zadań młodzi adepci turystyki szkolnej uczestniczyli w licznych wycieczkach edukacyjno-przyrodniczych do Centrów Edukacji Ekologicznej (Centrum Informacyjne KPN w Karpaczu, Karkonoski Bank Genów KPN w Jagniątkowie, Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie, terenowych wycieczkach edukacyjnych przeprowadzanych z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych Oddział w Wałbrzychu, Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa ?Salamandra? w Myśliborzu, Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, a także Podziemnego Tajemniczego Miasta ?Osówka?). Uczestnicy naszych działań programowych na rzecz rozwijania zainteresowań krajoznawczo-przyrodniczych i historycznych naszym regionem bardzo chętnie brali udział w lekcjach muzealnych w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, terenowych lekcjach przyrodniczych w Szkółce Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra w Krzeszowie, warsztatach tkackich w Izbie Tkackiej w Chełmsku Śląskim, Zespole Opactwa Cystersów w Krzeszowie, Podziemnej Trasie Turystycznej ?Arado? oraz lekcjach zamkowych w Zamku Książ.

Wielu z nich zwiedzało obiekty przyrodnicze i architektoniczne podczas wycieczek autokarowo-pieszych organizowanych w ramach cykli wycieczkowych ? W harmonii z przyrodą?, ?Poznajemy Powiat Kamiennogórski?, ?Kamienna Góra ? moje miasto?, ?Poznajemy zabytki i obiekty przyrody?, ?Szlakami miejsc pamięci?, a także Rajdu Nocnego. Uczniowie klas I-IV uczestniczyli również w regionalnych lekcjach przyrodniczych i historycznych utrwalających ich wiedzę przyrodniczo-historyczną zdobywaną w trakcie wycieczek edukacyjnych i przyrodniczych. Uczestnicy działań programowych otrzymywali również okolicznościowe znaczki poszczególnych wycieczek edukacyjnych, autokarowo-pieszych, terenowych lekcji przyrodniczo-historycznych oraz lekcji muzealnych i zamkowych, w których wzięli udział.

Najaktywniejsi uczestnicy imprez turystyczno-krajoznawczych otrzymywali okolicznościowe dyplomy indywidualne oraz nagrody rzeczowe w postaci odznak turystyczno-krajoznawczych oraz różnych wydawnictw turystycznych Wydawnictwa Turystycznego PLAN z Jeleniej Góry wręczanych uroczyście podczas Podsumowania Szkolnego Roku Turystycznego w czerwcu lub Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego w grudniu.

Łącznie w 134. różnorodnych działaniach turystyczno-krajoznawczych uczestniczyło 3.561 młodych adeptów turystyki, ich opiekunów oraz edukatorów, a koszt realizacji trzech zadań publicznych z zakresu Profilaktyki, Turystyki oraz Turystyki i Krajoznawstwa wyniósł ponad 83 tysiące złotych. W trakcie wycieczek edukacyjnych, przyrodniczych oraz pieszych aktywnie wypełniający normy na odznaki turystyczno-krajoznawcze zdobyli 71 odznak Tropiciel Przyrody, 19 odznak Turysta Przyrodnik, 11 Górskich Odznak Turystycznych i 1 Młodzieżową Odznakę Krajoznawczą. Ponadto 13-cioro uczniów klasy IV a z SP nr 1 w Kamiennej Górze spełniło warunki do przyznania im Dziecięcej Odznaki Turystycznej.

W działaniach tych brali udział przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze (2.422 uczestników), Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze (645 uczestników), Szkoły Podstawowej w Krzeszowie (169 uczestników) oraz Szkoły Podstawowej w Chełmsku Śląskim (104 uczestników). Warto zaznaczyć, że w co najmniej jednej lekcji edukacyjnej do Centrów Edukacji Ekologicznej uczestniczyli uczniowie wszystkich klas pionu IV-VIII ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze.

Od chwili utworzenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze w dniu 5 marca 1998 roku w zorganizowanych przez Zarząd Oddziału imprezach turystyczno-krajoznawczych wzięło dotychczas udział 34.545 młodych miłośników turystyki szkolnej, ich opiekunów i edukatorów.

W imieniu młodych adeptów turystyki szkolnej oraz ich opiekunów organizatorzy serdecznie dziękują za tegoroczne wsparcie naszych działań turystyczno-krajoznawczych jednostkom samorządu terytorialnego oraz zaangażowanie edukatorów w realizację działań programowych w obiektach edukacyjnych, w których odbywały się różnorodne zajęcia edukacyjne.

Do zobaczenia na trasach turystyczno-krajoznawczych w 2019 Roku.