aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniach 26 i 27 listopada 2018 r. uczniowie dwóch klas I b oraz I d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, wybrali się na swoje pierwsze lekcje muzealne do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze uczestnicząc w cyklu lekcji muzealnych ?Zapraszamy do muzeum? organizowanych dla młodych mieszkańców naszego miasta ph. ?Kamienna Góra ? moje miasto? przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i Muzeum Tkactwa przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Kamiennogórscy pierwszoklasiści, którzy przybyli do Muzeum w dniu 26 listopada spotkali sięś z Michałem Stołpcem, od którego dowiedzieli się, że Muzeum Regionalne w Kamiennej Górze otwarto w czerwcu 1939 r., a głównymi zadaniami spoczywającymi na muzeum są opieka nad zbiorami, organizacja wystaw i kulturotwórcza rola muzeum. Słuchając opowiadania Michała Stołpca usłyszeli, że w naszym muzeum są trzy działy: Sztuki, Tkactwa oraz Historyczno-Numizmatyczny, w których zgromadzone są liczne eksponaty. Uczestnicy lekcji muzealnej wśród eksponatów, które można zobaczyć w Dziale Sztuki wymienili m. in.: obrazy, stare narzędzia oraz meble, a w Dziale Tkactwa stroje oraz różne maszyny. Ponadto poznali na czym polega praca muzealnika oraz dowiedzieli się, że za poszczególnymi wystawami, które możemy oglądać zwiedzając sale muzeum odpowiedzialni są pracownicy ? kuratorzy wystaw. Wystawy w muzeum organizowane są ze zborów Muzeum Tkactwa oraz z wykorzystaniem zbiorów innych muzeów.

Następnie zostali zaproszeni na wspólne zwiedzenie wybranych wystaw muzealnych Na drugim piętrze, po wyjściu z windy, w pierwszej sali zobaczyli drewniane rzeźby świętych, wśród których znajduje się rzeźba św. Jana Nepomucena. W kolejnym pomieszczeniu zobaczyli grafiki zmarłego w tym roku wybitnego polskiego malarza i grafika Edwarda Dvurnika. Na zakończenie swojego pierwszego pobytu w Muzeum Tkactwa zobaczyli jedną ze stałych wystaw kamiennogórskiego muzeum ?Salon mieszczański?. Prezentującej meble i sprzęty mieszczańskie, liczne portrety zamożnych kupców i przedsiębiorców przemysłu tekstylnego w Kamiennej Górze, a także wizerunki graficzne słynnych kamiennogórzan. W trakcie zwiedzania wystaw poznawali również podstawowe zasady zachowania się w muzeum.

Natomiast uczestnicy lekcji muzealnej w dniu 27 listopada spotkali się z Anną Kościów ? konserwatorem malarstwa i rzeźby polichromowanej, która zaprosiła ich do swojego ?królestwa? pokazując przybyłym do muzeum poddany zabiegom konserwatorskim obraz z Centrum Kultury.

Następnie w sali prezentującej dawne wyposażenie kuchni pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, w trakcie których mogli się wcielić w ?małych konserwatorów?. Każde z nich otrzymało czółenko lub szpulę od wrzeciona ? używanych w dawnych czasach przez tkaczy, które korzystając z wody z płynem, zmywaków oraz szczoteczek do zębów starali się wyczyścić. Wszyscy przystąpili do wykonania powierzonego im zadania w wielkim zaangażowaniem i starannością czyszcząc otrzymane przedmioty. Po ich wyczyszczeniu przystąpili do kolejnych konserwatorskich działań ? płukania, a następnie suszenia, przy pomocy papierowych ręczników, powierzonych im przez konserwator Annę Kościów eksponatów tkackich.

Na zakończenie pobytu w muzeum prowadząca zajęcia muzealne zapoznała ich z wybranymi eksponatami ? dawnego wyposarzenia kuchni, w tym kuchennego pieca, kredensu, na którym stały kanki do mleka oraz stołu ze stolnicą, wałkiem czy maszynką robienia makaronu. Po zrobieniu sobie wspólnego zdjęcia z prowadzącą lekcję muzealną ANNĄ KOŚCIÓW oraz podziękowaniu za ciekawe, aktywizujące warsztaty i mile spędzony czas zadowoleni powrócili do swojej szkoły.

Opiekunami kamiennogórskich pierwszoklasistów byli Magdalena Majewska i Paulina Kuliś ? wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach ? Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

 

REKLAMA