aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 11 września 2018 roku uczniowie klasy V e ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu. Była to piętnasta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych dla młodzieży szkolnej przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe do Karpacza skierowali się leśnymi ścieżkami, obok górskiego potoku Łomniczka do Karkonoskiego Parku Narodowego utworzonego w 1959 r., gdzie w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze mieści się Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego. Uczestnicy wycieczki edukacyjnej spotkali się z Żakliną Antczak-Raj - edukatorami CI KPN. Po krótkim odpoczynku, przeznaczonym na konsumpcję drugiego śniadania przystąpili do zajęć edukacyjnych.

Swoje spotkanie z karkonoską przyrodą rozpoczęli w Sali Informacyjnej. Zajęcia rozpoczynały się od swobodnej dyskusji o PARKU NARODOWYM, który jest najwyższą formą ochrony prawnej przyrody w Polsce. Każdy z dwudziestu trzech Parków Narodowych obejmuje swym zasięgiem obszar zachowany w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. W trakcie wspólnego omawianie przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego wymieniali elementy przyrody, z którymi kojarzy im się Park Narodowy oraz zasady poruszania się na terenie parku – wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych. Ponadto dowiedzieli się, że w Karkonoskim Parku Narodowym chroni się ciekawe zespoły górskiej roślinności, bogatą faunę, a przede wszystkim skały o fantazyjnych kształtach, gołoborza, wodospady, polodowcowe kotły i stawy oraz rozmawiali o zasadach zachowania się podczas zwiedzania parku narodowego. Zostali także zapoznani z unikalną mapą geologiczną Wschodnich Karkonoszy w formie mozaiki podłogowej prezentującą skały, z których są zbudowane. Skały zbudowane są z minerałów, a młodzi kamiennogórzanie określali kolory minerałów granitu. Natomiast Śnieżka zbudowana jest z hornfelsów. W dalszej części zajęć odbyli wirtualny spacer po Karkonoszach przy pomocy wieloformatowej prezentacji multimedialnej z panoramami 3D, podczas którego zobaczyli m. in.: Śnieżkę z jednym z dwóch wysokogórskich obserwatoriów meteorologicznych w Polsce i kaplicą św. Wawrzyńca, kotły polodowcowe, górskie jeziora polodowcowe, torfowisko, schronisko „Samotnia” w Kotle Małego Stawu oraz Śnieżne Kotły. Podczas wirtualnego spaceru po Karkonoszach z licznego grona przedstawicieli karkonoskiej fauny zobaczyli i usłyszeli głos podróżniczka, a także przedstawicieli karkonoskiej flory – kosodrzewiną oraz skalnicę bazaltową. Na zakończenie pobytu w Sali Informacyjnej poznali trójwymiarowy model wschodnich Karkonoszy, na którym rozpoznawali widziane w trakcie wirtualnego spaceru po Karkonoszach elementy górskiej przyrody, w tym m. in. kotły polodowcowe. Zobaczyli także krótką karkonoską animację.

Następnie przeszli do Sali Warsztatowej na kolejną część interesujących zajęć edukacyjnych. Ich motywem przewodnim było poznanie roli pszczół w procesie zapylania kwiatów. To bardzo ważny proces dla rozwoju roślin. Zajęcia rozpoczynały się rozmowami na temat charakterystycznych cech budowy pszczół i kwiatów oraz ich roli w przyrodzie. Ponadto poznali różnice pomiędzy pszczołami i osami. Następnie uczniowie mogli samodzielnie obserwować przy pomocy binokularów różne elementy przyrody, wśród których były skały, owady oraz elementy roślin, w tym bacznie obserwowane części kwiatków – słupka oraz pręcików. Pod koniec zajęć warsztatowych przystąpili do samodzielnego wykonania kwiatków – rozpoczynając od wycięcia płatków, dołączenie dna kwiatowego oraz połączenie z nim pręcików i szyjki słupka. Tak przygotowane kwiatki nawilżali pachnącym olejkiem. Z kawałków waty i owiniętego pasemka blaszki przygotowali pszczółki. Po umieszczeniu kwiatków na „zielonych łąkach” bawili się „zapylania kwiatów” przez pszczoły oraz obserwowali zmiany zachodzące na poszczególnych kwiatkach.

Po zajęciach warsztatowych wszyscy udali się do Ogrodu ziół i krzewów karkonoskich małego „królestwa” ponad 100 gatunków leczniczych roślin Karkonoszy. W ogrodzie, po otrzymaniu kart pracy ze zdjęciami roślin samodzielnie odszukiwali je zapisując na kartach pracy pod zdjęciami ich nazwy oraz zastosowanie lecznicze. W ogrodzie przystąpili do bardzo ciekawych zajęć, których celem było wyszukanie oraz poznanie wybranych 20 gatunków roślin posiadających własności lecznicze. Przed wyruszeniem na poszukiwanie roślin zostali podzieleni na sześć zespołów. Każdy zespół został wyposażony w planszę ze schematem OGRODU ZIÓŁ I KRZEWÓW KARKONOSKICH oraz kartę z naklejkami poszukiwanych gatunków roślin. Ważnym elementem prawidłowego wykonania zadania było właściwe poznanie schematu ogrodu, który ułatwiał poruszanie się po nim i odnajdywanie wybranych gatunków roślin, wśród których były m. in. arnika górska, dziewięćsił bezłodygowy, goryczka trójeściowa, konwalia majowa, kopytnik pospolity, naparstnica purpurowa, tojad sudecki, wawrzynek wilczełyko, wełnianka wąskolistna i zawilec gajowy. Po odnalezieniu danego gatunku rośliny przyklejali we właściwym miejscu jej naklejkę. Wszystkie zespoły przystąpiły do realizacji tego zadania z dużym zaangażowaniem. Po
odszukaniu wszystkich gatunków oraz sprawdzeniu prawidłowości wykonania zadania przez Żaklinę Antczak-Raj okazało się, że zdecydowana większość karkonoskich leczniczych roślin została rozpoznana prawidłowo.

Na zakończenie inspirującego pobytu w Centrum Informacyjnym KPN zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z prowadzącą zajęcia edukacyjne ŻAKLINĄ ANTCZAK-RAJ. Po podziękowaniu, rzęsistymi brawami, za bardzo mile spędzony czas oraz pożegnaniu się prowadzącą zajęcia edukacyjne, pełni niezapomnianych wrażeń i nowych wiadomości o karkonoskiej przyrodzie ruszyli w drogę powrotną do Karpacza, skąd busem „Zwiedzaczka” powrócili do Kamiennej Góry.

Uczestnicy przyrodniczej wyprawy do Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu aktywnie zdobywający odznaki turystyczno-krajoznawcze zaliczyli po 7 pkt do odznaki Turysta Przyrodnik.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Adam Nowak – wychowawca klasy, Małgorzata Chodasewicz – nauczyciel oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA