aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. relacja wideo z sesji

Radni Marciszowa ukarali wójta za błędnie złożony wniosek do programu Polski Ład. Postanowili obniżyć mu wynagrodzenie.

Składając wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład Marciszów "zgubił" trzy zera. We wniosku zamiast milionów złotych pojawiły się tysiące. W rezultacie gmina otrzymała 9,5 tys. zł zamiast 9,5 mln zł. Urzędnicy tłumaczą się błędem w aplikacji służącej do składania wniosków.

Radny Dawid Chęciński zaproponował radnym dodanie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu dotyczącego ustalenia wynagrodzenia wójta. Większość zgodziła się na taką zmianę. Według projektu wynagrodzenie zasadnicze wójta ma wynosić 8200 zł, dodatek funkcyjny 2320 zł, dodatek specjalny 30% oraz dodatek za wysługę lat. 12 radnych było za przyjęciem takiej propozycji, 2 zagłosowało przeciwko, nikt się nie wstrzymał. Nowe wynagrodzenie ma obowiązywać od 1 lipca. Obecne wynagrodzenie radni uchwalili w listopadzie 2021 roku, obowiązuje od 1 sierpnia 2021. Wynagrodzenie zasadnicze Wiesława Cepielika wynosi 10 250 zł, dodatek funkcyjny 2700 zł, pozostałe dodatki były na takim samym poziomie.

Radca prawny ostrzegł radnych, że projekt uchwały nie przeszedł całej procedury opisanej w statucie. Nie ma opinii wójta oraz opinii prawnej. O zgodności z prawem podjętej uchwały decydować będzie nadzór prawny wojewody.

REKLAMA