Drukuj

Czarnów

Wskaż o Pani drogę błądzącym...
Kapliczka – niewielka budowla kultowa, wznoszona przy drogach lub rozdrożach w celach wotywnych, dziękczynnych, obrzędowych... W najprostszej formie drewniana skrzynka z obrazem lub rzeźbą – świątkiem Jezusa, Matki Bożej lub świętego, zawieszona na drzewie lub słupie. W formie rozbudowanej niewielka forma architektoniczna: drewniana lub murowana, czasami mała kaplica...

 

Czarnów

Dokładnie nie wiadomo, kiedy zaczęto budować kapliczki. Geneza tych obiektów kultu jest bardzo stara. Według jednej z wersji, nazwa kapliczka wywodzi się od łacińskiego wyrazu cappa, czyli płaszcz. Domniemywa się, że chodzi tu o nakrycie św. Marcina, biskupa z Tours, który przechowywany był w specjalnej celi – pomieszczeniu wewnątrz specjalnego, niewielkiego kultowego budynku o charakterystycznych kształtach, zwanym właśnie kaplicą.

Czarnów

Kapliczki ustawiane są na skrzyżowaniach dróg, w miejscach objawień religijnych lub ważnych dla społeczności lokalnej wydarzeń. Nieodłączny element krajobrazu polskiego.... Tradycja ich budowania jest nadal żywa.

Czarnów