aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 24 listopada 2021 roku uczniowie klasy V d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się do Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”  w Wałbrzychu. Kamiennogórscy piątoklasiści, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, kontynuując swoją turystyczną przygodę wzięli udział w „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Uczestnicy wycieczki edukacyjnej po przyjeździe na parking Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia udali się do kawiarni „Sztygarówka”, gdzie mogli odpocząć oraz zjeść drugie śniadanie.

WSztygarówce” spotkali się z przewodnikiem Centrum – Łukaszem Chruszczem specjalizującym się w ciekawych grach terenowych, który zaprosił ich na plac ewentowy. Po powitaniu młodych kamiennogórzan zapoznał ich z przebiegiem i zasadami gry terenowej „Zagadki węglem pisane” i poprosił o sprawne podzielenie się uczestników na dwa mniejsze zespoły. W ten sposób powstała „grupa czerwona” oraz rywalizująca z nią o palmę pierwszeństwa w trakcie przeprowadzania gry terenowej „grupa zielona”.

Obie grupy zostały wyposażone w szkic terenu, na którym zaznaczone zostały poszczególne obiekty Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”. Po uważnym wysłuchaniu informacji o wybranej przez nich gry terenowej „Zagadki węglem pisane” żwawo wyruszyli na wędrówkę po terenie Starej Kopalni z mapą w rękach, aby wspólnie odnaleźć poszczególne punkty naniesione na mapach. W tych miejscach były ukryte, przez prowadzącego grę terenową Łukasza Chruszcza, węglowe zagadki, zadania, ciekawostki oraz tajemnicze przedmioty. Podczas gry terenowej jej uczestnicy zdobywali oraz utrwalali wiedzę z zakresu wałbrzyskiego górnictwa, tradycji górniczych oraz geologii. Wspólne poszukiwanie i rozwiązywanie ukrytych zagadek i zadań cementowało „czerwonych” oraz „zielonych” doskonaląc umiejętność pracy w grupach, logiczne myślenie, komunikację w grupie oraz orientację w terenie.

Wśród ukrytych, a rozwiązywanych przez „kamiennogórskich gwarków” zadań były m.in. naszkicowanie węglem na kartce papieru wybranego przez nich fragmentu „Starej Kopalni”, odnalezienie maszynowni „Julia”, historycznych wagoników z ostatnim urobkiem węgla w kopalni „Julia”, poznanie barw górniczych czy poznanie patronki górników.

Po wypełnieniu wszystkich określonych przez prowadzącego grę terenową, zadań obie grupy ponownie spotkały się na placu ewentowym zadając przeciwnej drużynie zagadki, których rozwiązania poszukiwali i poznawali na swoich trasach - „czerwonej” lub „zielonej”. Na zakończenie doszli do wspólnego, kreatywnego wniosku, że na zwycięstwo zasłużyły jednakowo obie wytrwale rywalizujące ze sobą grupy udając się w wesołych nastrojach pod figurę św. Barbary – patronki górników na wspólne zdjęcie rywalizujących ze sobą „czerwonych” i „zielonych” ze swoimi opiekunami oraz prowadzącym inspirującą ich grę terenową „Zagadki węglem pisane” – Łukaszem Chruszczem z jednym z kopalnianych szybów w tle.

Po wspólnym dojściu na parking i podziękowali Łukaszowi Chruszczowi za interesującą oraz angażującą ich grę terenową, poznanie nowych wiadomości o historii i tradycjach górniczych zdobytych w trakcie trwania gry terenowej. Po pożegnaniu się z Nim, autokarem PKS Kamienna Góra pojechali do Galerii „Victoria”  na 2-godzinny seans filmowy, po którym w wesołych nastrojach powrócili zadowoleni z udanej wałbrzyskiej wycieczki do Kamiennej Góry.

Opiekunami uczestników wycieczki edukacyjnej byli: Monika Stawarz – wychowawczyni klasy, Robert Głód – rodzic oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

REKLAMA