aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Uniemyśl, kościół św. Mateusza

Zgodnie z planem stowarzyszenie Doliny Zadrny zakończyło prace na budynku byłego kościoła pw. św. Mateusza w Uniemyślu.

W tym roku wykonane zostały prace murarskie w obrębie korony murów nawy. Dzięki wykonanym pracom gzyms od strony wschodniej nie zagraża spadającymi kawałkami piaskowca, a konstrukcja nawy została wzmocniona żelbetowym wieńcem. W planie na przyszły rok stowarzyszenie Doliny Zadrny ma dokończenie wieńca na całej długości ścian. Wykonanie prac zależy od pozyskanych środków.

Tegoroczne prace sfinansowane zostały z dotacji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stowarzyszenie pozyskało 90 tys. zł.

Stan murów przed rozpoczęciem prac pokazaliśmy wiosną w informacji o pozyskanym dofinansowaniu.

fot. facebook

 

REKLAMA