aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

MPWiK Kamienna GóraOd 1 października mieszkańcy Kamiennej Góry zapłacą nowe stawki za dostawę wody i odbiór ścieków. Taryfy zostały zaakceptowane przez Wody Polskie.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odbiór ścieków  w okresie od 01.10.2021

 

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Cena brutto

Jednostka

miary

Zaopatrzenie w wodę

     

1.

Gospodarstwa domowe

·        Zaopatrzenie w wodę 

·        Opłata abonamentowa w rozliczeniach w oparciu  o wskazania  wodomierza głównego.

4,46

8,87

4,82

9,58

zł/m3

zł/miesiąc

2.

Gospodarstwa domowe

·        Zaopatrzenie w wodę 

·        Opłata abonamentowa w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza w lokalu,  w budynku  wielolokalowym

4,46

6,37

4,82

6,88

zł/m3

zł/miesiąc

3.

Gospodarstwa domowe

·        Zaopatrzenie w wodę 

·        Opłata abonamentowa w rozliczeniach  na podstawie  przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

4,46

6,27

4,82

6,77

zł/m3

zł/miesiąc

4.

Inni odbiorcy

·        Zaopatrzenie w wodę 

·        Opłata abonamentowa w rozliczeniach w oparciu   o wskazania  wodomierza głównego.

4,46

8,87

4,82

9,58

zł/m3

zł/miesiąc

5.

Inni odbiorcy

·        Zaopatrzenie w wodę 

·        Opłata abonamentowa w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza w lokalu,  w budynku  wielolokalowym

4,46

6,37

4,82

6,88

zł/m3

zł/miesiąc

6.

Inni odbiorcy

·        Zaopatrzenie w wodę 

·        Opłata abonamentowa w rozliczeniach  na podstawie  przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

4,46

6,27

4,82

6,77

zł/m3

zł/miesiąc

Odbiór ścieków

1.

Gospodarstwa domowe

7,65

8,26

zł/m3

2.

Inni odbiorcy

7,65

8,26

zł/m3

REKLAMA